هواخوری مهرداد فلاح

پست الكترونيك

پیوندها

آرشیو بلاگ

فایل های صوتی

صفحه نخست

منی که این جاست !

سایت مهرداد فلاح - ای فلکافلک !

بروید به مجله ی بین المللی شعر ( و صفحه ی ویژه ی مهرداد فلاح ) !

عه تا منصوری

برش عمد و عمودی بر کره ای ( جغرافیایی ) سوار بر ستونی که من است و پایه ی جهان است  . در کار این جهان و نیز سکشن " منی که این جاست" قرینه گی نیست . وین عجب بین که ایستایی هم چنان  برقرار  است . استاتیک این وزنه ی نامتوازن را کدام مولفه ی پرفشار  بر می دارد که تلو می خورد و برجاست ؟ فلک  میان این کره  است که پر از پوج  و تهی  ست ؛ نه آن قدر که از جلای برون و برقش ، ظنی به یقین رسیدن بریم .
آشنای من است این دیلاق و گیتی سیه گیسوی سنجاقک به مو و چه قدر این تخس نق نقو را کودکم ، وقتی انگشت به سوراخ شیطان می کند .

ابوالفضل حسنی

این کارهای اخیر بد جوری مرا به هیجان وا می دارد ( وا داشته است ) .   من نمی دانم آیا این تکه ای از همان کار بلند قبل از عید تولید شده است یا نه ؟ در هر صورت : زبان خیلی خیلی این جا برق می زند . جوان و سر حال است و بخش دیدنی کار هم به تعادل خودش رسیده  ؛ یعنی خودش شده است . این اواخر ( قبل از عید ) که زیادی سمت رنگ و شکل رفته بودی ، ترس و تنهایی عجیبی مرا گرفته بود ، اما الان احساس می کنم خیلی همراهیم . 

 

 

 

 

+ mehrdad fallah ; ٧:٥٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۳٠

Powered by   :   Mehrdad Arefani