هواخوری مهرداد فلاح

پست الكترونيك

پیوندها

آرشیو بلاگ

فایل های صوتی

صفحه نخست

عناوین مطالب وبلاگ "هواخوري"

» چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٩ :: چهارجوابی ها ( با حاشیه ها و ضمیمه هایش )
» دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٠ :: من این جایم این جا وسط ِ... !؟
» دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩ :: تن درخت ِ من !
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۳٠ :: منی که این جاست !
» پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٦ :: رنگالودگی !
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸ :: این روزهای ما ...
» دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٠ :: عادل ؟ البته که شاعر است !
» یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۱ :: من و تو و دزد و تمام این خیابانی که نامش هرچه !
» شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٤ :: ولیعصر استریت
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: ایستگاه : زنگ و درنگ !
» جمعه ۱۳۸۸/۸/۱ :: سمباده شویی ( جر دادن کاغذین جامه در پیشخوان عدل ) !
» شنبه ۱۳۸۸/٦/٢۱ :: دن دن دن دن دانه کاری بر بر بر بر برانکارد !
» یکشنبه ۱۳۸۸/٥/۱۸ :: ختم قدم در افق ِ حادثه
» دوشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٥ :: حمله به دیوار!
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/٢٩ :: غزل خوانی ِ ابوالهول!
» جمعه ۱۳۸۸/۱/٢۱ :: برو بیا در محله ی حال
» جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢۳ :: عیدانه دارم ندادنی!
» شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٩ :: سال نامه ی درویش ( نکند در پیش ؟ ) !
» یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٢ :: 3 لا ثه (شه) (له) ی مذکر!
» دوشنبه ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: منحنی؟ شما بشوید!
» یکشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: شکفته در خواب ٍ مغناطیس!
» پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸ :: مر (مار ) دم !
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/٢٦ :: چتر بگیرم ( خاربافترس ) ؟
» یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٠ :: برودری دوزی!
» یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٦ :: قدم زدن در تعطیل!
» پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٠ :: شاعر ساخته صدا ندارد
» یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٦ :: حرف اضافه موقوف!
» یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٥ :: سد باز می کنیم!
» دوشنبه ۱۳۸٧/٢/٩ :: مستند:جاپایی که پلک می زند
» دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٧ :: نو بازی های کهنه بازار ( روانی های زمین گیر ) !
» یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٥ :: سرخ و سیاه ِ من که می تواند سبز آبی زرد یا که رنگ دیگری باشد ... باشد ؟
» چهارشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱٠ :: دیوانگی ِ من بافته ی زنجیری ( باز این چه شورش است ) !؟
» چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٦ :: هان ای دل عبرت بین ( دیدم که حفره دارد نگاهم می کند ) !
» شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱ :: این ه ه ه ه ه ه ما ما ما ما مامانی نی نی نی نی نی نی !
» سه‌شنبه ۱۳۸٦/٩/۱۳ :: روشنانگی
» سه‌شنبه ۱۳۸٦/۸/٢٩ :: جان + نان = جانان !
» سه‌شنبه ۱۳۸٦/۸/۸ :: مرگ در لندن بر لندن!
» یکشنبه ۱۳۸٦/٧/٢٩ :: رویا در کوپه های قطاری که بر به کجا می گردد ؟
» پنجشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٢ :: هیولا در آسمان شبانه!
» سه‌شنبه ۱۳۸٦/٦/٢٧ :: این قفل که مرا می خندد!
» پنجشنبه ۱۳۸٦/٦/۱٥ :: بفرما یک لیوان حرف!
» یکشنبه ۱۳۸٦/٦/٤ :: پنجک!
» یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٢۱ :: وردی بخوان دعایی!
» دوشنبه ۱۳۸٦/٥/۸ :: سه سین در دهان فلاخن!
» چهارشنبه ۱۳۸٦/٤/٢٠ :: شکل تازه ی کلاغ!
» دوشنبه ۱۳۸٦/٤/۱۱ :: دیوانه دویدن بر لب ِ چاه!
» دوشنبه ۱۳۸٦/٤/٤ :: بذر افشانی در مزرعه ی تاریک
» یکشنبه ۱۳۸٦/۳/٢٧ :: خروس جنگی !
» جمعه ۱۳۸٦/۳/۱۸ :: لاک از پشت می رود !
» پنجشنبه ۱۳۸٦/۳/۱٠ :: چرخ و فلک !
» پنجشنبه ۱۳۸٦/۳/۳ :: شهری که نیست !
» پنجشنبه ۱۳۸٦/٢/٢٧ :: این هم کتیبه ی من ( سنگی بر گوری ) !
» پنجشنبه ۱۳۸٦/٢/٢٠ :: چیزی همیشه در چیزی !
» پنجشنبه ۱۳۸٦/٢/۱۳ :: در به دری !
» پنجشنبه ۱۳۸٦/٢/٦ :: شنا در خواب ِ ولرم !
» چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/٢٩ :: یکی بیاید دست مرا بگیرد بگوید ادامه چه طور ؟
» چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/٢٢ :: پینوکیو در دهان ماهی !
» چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/۱٥ :: تا چه درویشی کنیم !
» چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/۱ :: ۱۲ + ۱
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٤ :: بشنو و بهانه مگیر !
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٥ :: مانیفست ِ اسب !
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۸ :: منم منم بز بز ها !
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱ :: جوجه هایی که در کلاف !
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱۱/٢٤ :: برویم ؟
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱٧ :: از برجی که برای افتادن !
» چهارشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ :: این فریاد واقعی ست ؟
» چهارشنبه ۱۳۸٥/۱۱/٤ :: پنج + ده در آینه
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٠/٢۸ :: یک درام ِ انفرادی ( جوانی کجایی ؟ ) !
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ :: نشستن در اگر
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٠/۱٢ :: در یک افق ِ کمی تا حدودی ابری !
» شنبه ۱۳۸٥/٩/٢٥ :: زخمی که سفید لای استخوان !
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۸/٢٥ :: از دوست
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/٢۳ :: گپی با نیما
» شنبه ۱۳۸٥/۸/٢٠ :: فریاد !
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/٩ :: ّّپرده دری
» دوشنبه ۱۳۸٥/۸/۱ :: باران این روزها
» یکشنبه ۱۳۸٥/٧/۱٦ :: تکلمه ای بر میدان
» یکشنبه ۱۳۸٥/٢/۱٠ :: شنیدن
» جمعه ۱۳۸٥/۱/٢٥ :: حالا به هار
» پنجشنبه ۱۳۸٤/۱٢/۱۸ :: سنجه
» پنجشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢٧ :: شاید ... !
» پنجشنبه ۱۳۸٤/۱۱/۱۳ :: از مرده ها
» شنبه ۱۳۸٤/٥/٢٩ :: گپی با شاعر
» چهارشنبه ۱۳۸٤/۳/٢٥ :: بازی ها
» پنجشنبه ۱۳۸٤/٢/٢٩ :: !
» پنجشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٠ :: نامه
» سه‌شنبه ۱۳۸۳/۸/۱٩ :: کو هوا !؟
» پنجشنبه ۱۳۸۳/۸/٧ :: هیچ!
» جمعه ۱۳۸۳/۳/۸ :: یادگار ٍ کار بلد
» چهارشنبه ۱۳۸۳/۱/٢٦ :: سلام! سلام !
» جمعه ۱۳۸٢/٩/٢۸ :: سلام !
» شنبه ۱۳۸٢/٩/۸ :: گاس این یا اون ؟
» پنجشنبه ۱۳۸٢/۸/٢٢ :: مادر - متن
» جمعه ۱۳۸٢/٦/٢۱ :: نفس ! هوا !
» سه‌شنبه ۱۳۸٢/٥/٧ :: علیه سنت !
» دوشنبه ۱۳۸٢/٤/٢۳ :: گفتار اندر باب بلوط !
» چهارشنبه ۱۳۸٢/٤/۱۸ :: ابهام !
» دوشنبه ۱۳۸٢/٤/٩ :: ببر !
» سه‌شنبه ۱۳۸٢/۳/٢٧ :: همین حالا !
» چهارشنبه ۱۳۸٢/۳/٢۱ :: از دیوانه !
» چهارشنبه ۱۳۸٢/۳/۱٤ :: امان از این !
» پنجشنبه ۱۳۸٢/۳/۸ :: سلام ! سلام !
» دوشنبه ۱۳۸٢/٢/٢٢ :: اتو بیوگرافی ( از خود خودم ! )
» دوشنبه ۱۳۸٢/۱/۱۸ :: چه کنم با تو هی دروغ !؟
» شنبه ۱۳۸٢/۱/٩ :: از مهر
» جمعه ۱۳۸۱/۱٢/٢۳ :: از شعر
» سه‌شنبه ۱۳۸۱/۱٢/٦ :: این آدم ها
» دوشنبه ۱۳۸۱/۱۱/٢۸ :: سایه جان سلام !
» یکشنبه ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ :: شلوغ کرده اند ! نه ؟
» چهارشنبه ۱۳۸۱/۱۱/٩ :: او را بزنید ... زود !
» شنبه ۱۳۸۱/۱۱/٥ :: روی این برف
» شنبه ۱۳۸۱/۱٠/٢۸ :: این چه کارنامه است !؟
» یکشنبه ۱۳۸۱/۱٠/٢٢ :: وبلاگ مان را نبریم توی قاب !
» چهارشنبه ۱۳۸۱/۱٠/۱۸ :: چیزی کنار ٍ شاید !
» دوشنبه ۱۳۸۱/۱٠/۱٦ :: با تو ! بار دیگر
» شنبه ۱۳۸۱/۱٠/۱٤ :: مکالمه از دور خیلی دور
» دوشنبه ۱۳۸۱/۱٠/٩ :: از این دستگاه
» شنبه ۱۳۸۱/۱٠/٧ :: کلوزآپ
» شنبه ۱۳۸۱/۱٠/٧ :: کمی هم گپ
» پنجشنبه ۱۳۸۱/۱٠/٥ :: این فرشته
» چهارشنبه ۱۳۸۱/۱٠/٤ :: من !
» یکشنبه ۱۳۸۱/۱٠/۱ :: این شهر
» یکشنبه ۱۳۸۱/۱٠/۱ :: درد دل غول
» یکشنبه ۱۳۸۱/۱٠/۱ :: این خانه
» جمعه ۱۳۸۱/٩/٢٩ :: آقای پشت پنجره !
» چهارشنبه ۱۳۸۱/٩/٢٧ :: از خودم
» یکشنبه ۱۳۸۱/٩/٢٤ :: با تو !Powered by   :   Mehrdad Arefani