هواخوری مهرداد فلاح

پست الكترونيك

پیوندها

آرشیو بلاگ

فایل های صوتی

صفحه نخست

آرشیو

 87شهریور
چتر بگیرم(خاربافترس
 
شنيدن

 

 

 

 مرداد87
برودری دوزی-قدم زدن در تعطیل
 

  

 

 

شنيدن

 

 

  

 

  

 

 

 تیر ?7
شاعر ساخته صدا ندارد!
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 خرداد ۸٧
حرف ِاضافه موقوف!
سد باز می کنیم!
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

شنیدن

 

 

  

 

  

 

  اردیبهشت ۸٧
مستند:جاپایی که پلک می زند

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  فروردین ۸۵
حالا به هار !

 

  

 

  

 

 

 اسفند ۸۶
نو بازی های کهنه بازار (روانی های زمین گیر)!
سرخ و سیاه من که می تواند سبز آبی زرد یا که رنگ دیگری باشد باشد؟
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 اسفند ۸۴
سنجه
 

  

 

  

 

  بهمن ۸۶
دیوانگی ِمن بافته ی زنجیری(باز این چه شورش است )!

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 بهمن ۸۴
شاید ... !
از مرده ها
 

  

 

  

 

 

 دی ۸۶
هان ای دل عبرت بین ( دیدم که حفره دارد نگاهم می کند )!
این ه ه ه ه ه ما ما ما ما ما مانی نی نی نی
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  امرداد ۸۴
گپی با شاعر

 

  

 

  

 

  آذر ۸۶
روشنانگی

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  خرداد ۸۴
بازی ها

 

  

 

  

 

 

 آبان ۸۶
جان + نان = جانان
مرگ در لندن بر لندن!
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  اردیبهشت ۸۴
!

 

  

 

  

 

 

 مهر ۸۶
رویا در کوپه های قطاری که بر به کجا می گردد ؟
هیولا در آسمان ِ شبانه!
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  اسفند ۸۳
نامه

 

  

 

  

 

 

شهریور ۸۶
این قفل که مرا می خندد !
بفرما یک لیوان حرف!
پنجک!
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 آبان ۸۳
...
هیچ!
 

  

 

  

 

 

 امرداد ۸۶
وردی بخوان دعایی!
سه سین در دهان ِفلاخن!
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  خرداد ۸۳
...

 

  

 

  

 

 

 تیر ۸۶
شکل ِ تازه ی کلاغ!
دویدن ِدیوانه بر لبِ چاه!
بذزافشانی در مزرعه ی تاریک
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 فروردین ۸۳
سلام!سلام!

 

  

 

  

 

 

 خرداد ۸۶
خروس جنگی!
لاک از پشت می رود!
چرخ وفلاک
شهری که نیست
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 آذر ۸٢
سلام!
گاس این یا اون؟
 

  

 

  

 

 

 اردیبهشت ۸۶
این هم کتیبه ی من (سنگی برگوری)!
چیزی همیشه در چیزی
در به دری
شنا در خواب ِ ولرم!
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  آبان ۸٢
مادر متن

 

  

 

  

 

 

 فروردین ۸۶
یکی بیاید دست مرا بگیرد بگوید ادامه چه طور ؟
پینوکیو در دهان ماهی!
تا چه درویشی کنیم!
1+12
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  شهریور ۸٢
نفس!هوا!

 

  

 

  

 

 

 اسفند ۸۵
بشنو و بهانه مگیر!
مانیفست ِاسب!
منم منم بز بزها!
جوجه هایی که در کلاف
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  امرداد ۸٢
علیه سنت!

 

  

 

  

 

 

 بهمن ۸۵
برویم ؟
از برجی که برای افتادن
این فریاد واقی ست ؟
پنج +ده در آینه
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 تیر ۸٢
گفتار اندر باب بلوط!
ابهام!
ببر!
 

  

 

  

 

 

 دی ۸۵
یک درامِ انفرادی ( جوانی کجایی ؟)!
نشستن در اگر
در یک افق ِ کمی تا حدودی ابری!
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 خرداد ۸٢
همین حالا!
از دیوانه!
امان از این!
سلام!سلام!
 

  

 

  

 

  آذر ۸۵
زخمی که سفید لای استخوان

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  اردیبهشت ۸٢
توبیوگرافی ( از خود ِخودم!)

 

  

 

  

 

 

 آبان ۸۵
از دوست
گپی با نیما
فریاد!
پرده دری
باران ِ این روزها
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 فروردین ۸٢
چه کنم با تو هی دروغ!؟
از مهر
 

  

 

  

 

  مهر ۸۵
تکلمه ای بر میدان

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 اسفند ۸۱
از شعر
این آدم ها


 

 

  

 

  

 

 

 دی ۸۱
این چه کارنامه است !؟با دوستان وبلاگ نویسبه دانای گل!با تو بار دیگر!
مکالمه از دور خیلی دور
از این دستگاه
کلوزآپ
کمی هم گپ بزنیم
از این فرشته
از خودم (ادامه)
این شهر
درد دل غول
از خودم(ادامه)

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 بهمن ۸۱
با سایه!
وقت تامل؟
خطر!
همین طور است!
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 آذر ۸۱
از خودم
با تو!Powered by   :   Mehrdad Arefani