حمله به دیوار! - هواخوری مهرداد فلاح

پست الكترونيك

پیوندها

آرشیو بلاگ

فایل های صوتی

صفحه نخست

حمله به دیوار!

سایت مهرداد فلاح - این سر برای شکستن درد می کند ... بزنید !

 شاعر هم آدم است؛گفت و گو با مهرداد فلاح در "اعتماد ملی"

نقدی بر کتاب "بریم هواخوری"؛روژان مظفری ( سایت هشتاد )

صحبت

اسب را نماد قدرت کور می بینم که چشم بند سیاهی ، دیدگانش را از حقایق پوشانده و هم چون اسب عصاری ، در دایره ای محدود  ، سوار بر عقربه ی تکرار است تا دانه های دانایی را در هم کوبد و جوهره ی هستی شان را بفشارد و از این طریق ، صحنه را رنگ خطر سازد و گاهی از سر حماقت ، برای ابراز وجود ، دم علم سازد و با الفاظ موهوم ، سیب عشق را به کام آدم مسخ شده ، گاز ریزد...

مریم عبدی

آمدم کمی هوا بخورم ، اسبم رمید و چه بسا این زندگی زیر پایم قرمز شد . این کار یادآور زندگی ست؛زندگی وحشی ، زمین وحشی ، آدم های وحشی و تنها مرگ ، اهل اهلی کردن است . نقطه ای که مرکز یک میدان شده ، قانونی را وضع می کند که در عین بی قانونی به وجود می آید . گویا دنیا دایره ای ست که از هر کجا رمیده باشی ، به همان جا بر می گردی و دم ، رد پایی ست از خون !

سهیل قاسمی

"ای بسا شه را بکشته فٌر او / دشمن ِ طاووس آمد پٌر او"!
آمده بودم داد و بی داد راه بیندازم این جا که چرا بی تفاوتی و یعنی چه از بازی هایی که قواعدش را خودت وضع نکرده ای، گریزانی که پشیمان شدم . دیدم زیاد هم بی تفاوت نیستی . رنگ ِ قرمز ِ زمینه ی  این خواندیدنی و رمیدن ِ اسبی که دم به تله خواهد داد عاقبت، آرامم کرد.
کف ِ کار اما شدید شبیه ِ زنجیر است و خونین و مالین است
و آموختم که اسب که رم کرد، باید دمش را گرفت. من فکر می کردم که اسب از "سر گنده گردد نی ز دم". شما محل ِ فتنه را هم این پایین ها کشیدی . در قلاده و غل و زنجیر هم می بینم، کنار ِ اسب.
"بسا سبب که می شود دمش را گرفت". می توان دمش را هم گرفت. می توان دم به دمش نداد و نفسش را هم گرفت. یادم از دم ِ واپسین ِ صدام می آید!

امیر خالقی

چراها را بگذار بچرند آنان که سر به زیر دارند.
وقتی گلوله به اندازه ی تمام قفسه های سینه مان، کتاب های باروت در آرواره اش چپانده . چپ نیستم . چپانده اندم این جا . وقتی سبز بوی خون می گیرد : انتخاب رنگ جنون . کسی پرسید: چرا زنده ای؟ گفتم : گشتم و رگی نیافتم ورنه گر رگ داشتم ، چون تویی را زنده نمی گذاشتم.
نقطه برخورد همان سیبل سبب است که اسب را رم داده و اسبی که رمیده است رو به پایین و سبب که صحنه را قرمز کرده با فلش بک هایی تمام از همین لحظه ی کم رنگ. بسا سبب که می پاشد خوشه ی دمش که کج گرفته است ! شاید سبب های از زیر دمش، برای ما بیلاخ می فرستد!
اما حرکت 7 روی صفحه..
اما حرکت این پرواز در قرمز صحنه ...
اما و اما و اما های بسیار که در کارهای فلاح دیده می شود برایم همیشه... شاید تنها این جاست که مغزم کمی هوا می خورد.

 سایت مهرداد فلاح - از نرده که برگذشت اسب شد !

 

+ mehrdad fallah ; ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٥

Powered by   :   Mehrdad Arefani