رنگالودگی ! - هواخوری مهرداد فلاح

پست الكترونيك

پیوندها

آرشیو بلاگ

فایل های صوتی

صفحه نخست

رنگالودگی !

 

سایت مهرداد فلاح - باران سال گذشته هنوز بر نرده ی چوبی ایوان نشسته است!

حسن سهولی

تغزلی که دلشوره های خود و معاشقه های خود و فرهنگ ویژه ی خود را بر می دارد . دلشوره هایی لذت بخش که نه می توان از دلشورگی اش گذشت ونه لذتش را رها ساخت . این همه زاییده ی زبانی ست که مثل گل می شکفد و مثل یک ترقه می ترکد و پخش می شود ، غیبش می زند ، پیدای پنهان می شود . افتادن واژه ها روی صفحه و برخورد آن برای شکل بستن از مجموعه ی واژه ها ، تکواژها ، هجاها و واج ها به شکل پراکنده با محوریت واژه ، طعم تغزل را به درستی پژواک می کند . سپس موضوع را می آموزد ؛  موضوعی که خوشه ای ست و محورهای خطی و ساده را کنار می گذارد - گرچه ظاهرن خطی به نظر می رسد - . فلاح توانسته این خواندیدنی را ایستاده بدواند و بر صفحه نمایش دهد که من باور کنم :
"از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند" !

عه تا منصوری

با چشم  خیره به رنگالودلی و  ورای هوش گرم وهم  و رویام
ترکیب درهم تصاویر تنه از کولاژ خواندیدنی و شاخه از  صورخیال سرکش...دارم
جسد مصدر "خندیدن" ،  گیر به ناخن بیل مکانیکی معلق در هوای انتقال به قبرستان احساس
باسن مایل "رقصیدن" در آستانه ی تماس تیپا ، تسلیم سقوط و سجده
"بوسیدن " سبزه ی خشک ، واژگون به بند توبه
باند خاکستری  ، بستر رسمی سه سطر سیاه : در دست های بسته رسیدن / با چشم های باز شنیدن / بر پاهای بریده شکفتن
کابوس... کابوس  سرخ انفجار جار جار ترکش و وحشت صوت
که ترک افتاده به دی  وا    ر می بردش آ و ا ر  بنفش سرد پریده
سبز نسیان و امید ... و باز هم گل ، گفتن شنیدن دادن  دادن داد... فریاد

 شبنم شیروانی

 رنگالودگی حاوی پارادوکس های معنایی ست . در سه سطری که رقم خورده ، رنگ ها نقش متمایز کنندگی خود را به خوبی بازی کرده اند . پشت کار سایه هایی پنهانی در تقابل با سطرهای پیدای هم رنگ خود ، خودنمایی می کنند که مهارت مستتر در نقش آفرینی وازه های  شاعرانه  را زیرکانه در لفافه زنگ ها ، سایه روشن ها ، متن و پس زمینه نشان می دهد . بار معنایی رنگ ها به جا نشسته : سرخ در انفجار و ترکش های ناشی از آن ، رنگ بنفش بی رمقی وازه ها ی" ترک افتاده به دیوار " را تداعی می کند و سبز هم شکفتن بوسه های غنچه لب را . کار قشنگی ست ؛ در نهایت تناسب و ایجاز .

+ mehrdad fallah ; ٧:٠٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٦

Powered by   :   Mehrdad Arefani