من این جایم این جا وسط ِ... !؟ - هواخوری مهرداد فلاح

پست الكترونيك

پیوندها

آرشیو بلاگ

فایل های صوتی

صفحه نخست

من این جایم این جا وسط ِ... !؟

سایت مهرداد فلاح - من وُ این همبازی !

احمد تاک پرور

شعر فلاح بیش از دو دهه ، به عنوان یکی از کانون های مرکزی شعر امروز ایران بوده است . تجربه گری و رسیدن به افق های کشف ناشده ، از مشخصه های شعر اوست . در این شعر هم می توان کوشش او در دست یافتن به زبان و شگردهای تازه ی زبانی را آشکارا دید . شعری که سعی می کند ذهن و زبان تازه را به خواننده پیش بکشد و او را با نحو و زبانی آشنا کند که خاص فلاح و چند شاعر دیگر است که با او اشتراکاتی دارند . آشنایی با بعضی از جریان های شعری چون کارگاه براهنی و باباچاهی خواننده ی شعر امروز را آماده کرده که خود در شعری که می خواند ، مشارکت داشته باشد . در این شعر فلاح هم باید با شاعر همراه شد تا اجازه ورود به دنیا شعر او را یافت وگرنه اجازه ی ورود نمی دهد و ناخوانده و ناسروده می ماند ، ولی وارد که شدی ، باز هم پاره های ناشناخته ای از شعر رهایت نمی کند که ای کاش این پاره  های ناشناخته در یک نشست گروهی به بحث گذاشته می شد و مورد ارزیابی قرار می گرفت . با وجود این ، نمی توان کانون فروزان شعر فلاح را نادیده گرفت و زبان تر و تازه و فضای تازه ی شعر او را نکار کرد ؛ چون به گفته ی خودش این شعر شناسنامه دارد و ما باید پیوسته جای دوربین مان را تغییر دهیم وگرنه از درک شعر روزگار خود عاجز  می مانیم . ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ، با دگرگونی های جهان خود در پیوندیم . 

 مصطفا فخرایی

این شعر از جمله شعرهای خوب فلاح است ؛ با زبانی شسته رفته و صیقلی یافته - زبانی که من می پسندمش - و با آشنایی زدایی های خاص خود - متنی و فرامتنی - متنی که علیه متنیت خود می شورد و ... حذف هایی که طبیعی اتفاق می افتند . واج آرایی و نغمه ی حروف در هر سطر ، به موسیقایی شدن شعر کمک می کند و  ریتمی موثر به شعر می بخشد . بعد گرافیکی و و جه بصری کار هم قطعن در خوانش شعر به کار می آید و رنگ ها ... کلمات آغازین سطور خود سطر دیگری از شعر می شوند و همین در پیوند عمودی سطرها شکل می گیرد و سطری که قرمز است و درست وسط شعر اتفاق می افتد .

شاعر با نوعی حس نوستالژی ، با بن مایه های تغزلی ، جریان گرمای عشق را در واژه واژه ی شعر و زندگی نشان می دهد ؛ شیهه ای که شعر می شود و خروش و فریاد و ... سر انجام ، در وضعیتی کنشمند ، شعر و شاعر به یگانگی می رسند .

 

+ mehrdad fallah ; ٧:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٠

Powered by   :   Mehrdad Arefani