از شعر - هواخوری مهرداد فلاح

پست الكترونيك

پیوندها

آرشیو بلاگ

فایل های صوتی

صفحه نخست

از شعر

دوست من مهرداد مهرجو ، از من خواسته در باره ی کتاب شعرش ، مهر و ماه ، حرف بزنم . باشد ، می زنم ! مهرجو آن طور که خودش گفته ، فعلن در پاکستان زندگی می کند . با این حال ، از شعر هایش این طور بر می آید که کم و بیش از جریان های شعر امروز باخبر است . البته شعرش هنوز با پیشنهاد های نسل پنجم گفت و شنود جدی نداشته و این البته جای شگفتی دارد . من جایی گفتم که ملاک تشخیص شعر تجربی و خلاق ، از شعر متفنن و ذوق ورزانه ، دو چیز است : نشانه ها و موتیف های زبانی نو و خاص ، نگاه ویژه و نو . مثلن چیزی که کار شاعر صاحب سبکی نظیر نیما را از شعر های پشت سرش متمایز می کند ، در اولین نگاه ، همین دو عنصر واقعن سرنوشت ساز است . می بینیم که نیما انبوهی از واژه های تازه را به شعر خود فرا می خواند . هم چنین ، بار استعاری خاصی به برخی از این واژه ها می دهد که مسبوق به سابقه نبوده . در نظام شعر او واژه هایی مثل شب و خانه و چراغ و ... نماد ها و استعاره هایی نو ظهورند . در ضمن ، او نشانه های واژگانی بدیعی در جایگاه اسطوره خلق می کند ؛ مثل مرغ آمین و ققنوس یا داروگ و ... به علاوه ، رفتار او یا بهتر ، نوع گفت و شنود او با زبان کاملن تازه و بی سابقه است . در بهترین نمونه های شعر این شاعر سنت شکن ، ما با سازمان زبانی خلاقی مواجهیم که سبک نیمایی را پدید آورده . او در نظام صوری شعر فارسی هم ابتکار های جالبی انجام داده که بسیار نوآورانه است . خروج از سنت وزن عروضی و نیز ابداع فرم های جدید و تجربه گری در انواع شکل های بیانی ، مثل بیان نمایشی ( دراماتیک) ، بیان روایی و داستانی و ... همه گویای جسارت این شاعر بزرگ است . اما در حیطه ی نگاه به دنیا هم او شاعری بس پیشرو ، به ویژه در زمان خود بود . او شعر فارسی را بار دیگر با انسان آشتی داد و ذهن گرایی مفرط شاعران کلاسیک را کنار گذاشت و نگاه عینی به تجربه را جای آن نشاند ... حرف بسیار است .
خب مهرداد جان ، حالا نگویی فلانی قرار بود شعر مرا نقد کند ، این که ... ! شاید این طور به نظر برسد ، ولی تو حتمن متوجه هستی که من چرا چنین کرده ام ؟ شاعر بودنم به کنار ، من عاشق شعر و یک خواننده ی سخت گیر شعرم . برای شاعر آن قدر شان و اعتبار قایلم که سرش کلاه نگذارم ؛ آن هم مثل تو شاعری که این همه مهربان و با صفایی . دلم می خواهد یک بار دیگر این حرف ها را مرور کنی ، آن وقت بروی سر شعر خودت و ببینی کجای شعر ایستاده ای ؟

+ mehrdad fallah ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳۸۱/۱٢/٢۳

Powered by   :   Mehrdad Arefani