این شهر - هواخوری مهرداد فلاح

پست الكترونيك

پیوندها

آرشیو بلاگ

فایل های صوتی

صفحه نخست

این شهر

این شهر را برای یک نفر ساخته اند فقط
خیابان ؟                     یکی بیشتر ندارد
ایستگاه ؟                      تا دلت بخواهد

دلم می خواهد تمام دنیا را بکشانم این جا ... نمی شود
پشت گوشی هایی که نیست
باز می رسم به گوش خودم
به صدایی که نیست

این شهر را به نام یک نفر کرده اند فقط
نام گنده ای که هرچه ...
این جا "همیشه" یک لحظه بیشتر نمی شود
بین "همان" و "همین"
نمی توان سوار قطاری که نیست شد

شهری چنین
شاید به درد نقشه ای می خورد که فقط
دستی که نیست می کشید

+ mehrdad fallah ; ٩:۳٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳۸۱/۱٠/۱

Powered by   :   Mehrdad Arefani