درد دل غول

این سیب را که لای انگشتانم کز کرده نشان هیچ کس نمی دهم
هی! با توام چاقو !؟
دندان قروچه چرا ؟


این جا برای دلی که بر کول می کشند مورچه ها
همیشه دستی بلند می شود که بر سر بکوبد
برای این دست ها دلیلی ندارم

من غول کوچکی هستم که باید برای خودم بیابان بسازم !

/ 1 نظر / 28 بازدید
انكيدو

من غول کوچکی هستم که بايد برای خودم بطری بسازم این « من » بزرگ بشه چی ميشه ؟ طفلکی برا بزرگ شدن چه قد ورد می خونه و به خودش فوت می کنه چقدر شعر خاک تو سر شده که غوله بايد باش گريه کنه امان از اين اقسون زدگی تخمی .