کمی هم گپ

اول سلام به همه دوستان دور یا نزدیک!
دوم به عزیزانی که هوا خوری کردند.نوش جان تان!
سوم بوسه به دهان هایی که نیک دیدند و نیک گفتند.
دیگر این که دوست پسرو من! چرا چنین تلخ و تند ؟
هیچ حال این که ... بگذریم!
اما نوید عزیز که هنوز به جا نیاورده ام تو را، بیشتر و زلال تر بنویس.حتم بدان که به حوصله ی تو هم سر ها خواهم زد. کمی حوصله کن!

خب! بس است دیگر! برویم سراغ از خودم...نرویم؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
سپيده

آقای فلاح من از عاشقان شعر شما هستم. چهار دهان و يک نگاه شما مو بر تنم سيخ کرد. موفق باشيد.