از مرده ها

شاعران دارند  می میرند این روز ها مدام ... وُ خب ، مردن آدم را بزرگ تر و عزیزتر می کند انگار ! پس اگر می میرند ، بگذار بمیرند !

/ 3 نظر / 15 بازدید
مرتضا

سلام / هنوز با آن که شاعر می کشی عزيزی فلاح عزيز / اين حرف ها هم باعث نمی شود ننويسيم و کامنت نگذاريم / خوشا

زنده ی بيدارم

به کوری چشم هرچه...