سایه جان سلام !

باز هم سلام سایه جان ! دوست من ! خیلی وقت است با هم حرف نزده ایم انگار . باور نمی کردم روزی روزگاری این نان نزار و مردنی مرا به زمین بزند ! می گویند از بوی نان خوش تر نیست ! مگر دروغ از این بزرگ تر هم می شود ... ها ؟ رفته بودم ولایت . باور نمی شود کرد ! ولی دو سال پیش بود مثل همین امروز که ... برف داشت برای خودش می بارید و من داشتم برای خودم ... که زنگ زدند و گفتند پدر... ! فریاد زدم : "پدر هم مگر تمام می شود ؟ الو !" و حالا دو سال گذشته . عجبا ! یادش به خیر نیمای گرامی که می گفت "پانزده سال گذشت"... ! ولی خب ... سایه جان ! این رفیق تو هنوز این گوشه کنار برای خودش می پلکد و از رو نمی رود . باور نمی کنی ؟هستم
همین حوالی
هر جای این خیابان که بخواهی
کنار همین درختی که می توانم افتاده باشم پاش ...
به درد هیچ دندانی نمی خورم
خدمتم رسیده اند کرم ها حسابی !
کجای نقشه عیب ... !

چه قدر کانال دارد این ( هزار تو )
قدم اگر بکنی تا همیشه ... دل شو داری !؟

زمان ؟                                  سال ِ صفر
فشوپشته ؟                            نام ِ مکان
( دهی کوچک      از خزر یک وجب دور تر )
دور                           چند خانواده درخت

دنیای نق نقو !
( یک فرشته ی تنبل دارد این حرف ها را به دهان کسی می گذارد که شاعر )
از شکم مادرش به در

لب مامای غرغرو چاک :
- شمه ره بگوم !
ای ریکه هیتو که زبون در باره
باغ و بولاغ دخون زنه !

/ 6 نظر / 21 بازدید
Afghan Poem

افغانستان اكنون از نو متولد شده و در حال ساختن زيربناهاست، ملت افغانستان ادبيات نوی می خواهد و اکنون پيش به سو ی آن

zartosht

سلام ری....

مهرداد مهرجو

درود مهرداد جان ! عزيز اگه تحفه ناقابلم بدستت رسيد يه توک پا بيا خبرم کن. چشم براهتم...

reza

سری بمن بزنيد و در مورد اخرين نوشته ام راهنماييم کنيد.متشکرم.